IMG_0072

 

I snart fem års tid har jag jobbat med boken om min farfar uppfinnaren Alvar Lindmark och det komplexa arv han lämnade efter sig. Berättelsen har levt inom mig varje dag och den resan jag gjort har varit lika smärtsam som befriande. Många gånger har jag undrat över vad som drivit mig att fortsätta. Och kommit fram till att jag anser att min berättelse är angelägen för både mig och så många andra. Det är här kulturens livsnerv finns. Mötet med sig själv och andra genom sina egna men också andras berättelser.

Nu vill jag hjälpa fler med att få kontakt med denna livsnerv och kommer därför starta en kostnadsfri pilotkurs i terapeutiskt skrivande och berättande. Utgångspunkten till idén är sprungen ur  egen erfarenhet av skrivandets läkande kraft. Genom att utforska sitt inre landskap får man syn på själv ur nya perspektiv. Att utbyta berättelser skapar samhörighet och mening. Jag är övertygad om att många former av konstnärligt skapande bidrar till bättre hälsa, för mig ligger det litterära berättandet närmast hjärtat.
Min förhoppning är att deltagarna i kursen ska få syn på sin egen berättelse och att den kan vara till nytta för andra människor. Men först och främst hoppas jag att folk upptäcker att skrivandet gör gott för själen för att det är roligt och lustfyllt.
Fokus i kursen kommer att vara lekfullheten. Prestationskraven hör inte hemma i kursen.