LekandeAtt skriva kan vara en upptäcktsfärd i ditt inre landskap. Det kan hjälpa till att reda ut tankar och känslor och få perspektiv på ditt eget jag.

Skrivande kan vara ett kraftfullt verktyg för läkande och utveckling!

Vill du veta mer. Klicka här

Eller anmäla dig. Klicka här